Baznīca

Tagadējās Stendes baznīcas celšana iesākta 1668. gadā, taču lielās mēra epidēmijas dēļ būvdarbi tika apturēti uz 80 gadiem. 1748. gadā būvdarbi atkal atsākās un piecpadsmitajā svētdienā pēc Vasarsvētku atsvētes - 1751. gada 12. septembrī - 83 gadus būvētā Stendes baznīcas mūra ēka tika iesvētīta.

2001. gada 16. septembrī notika Stendes baznīcas 250 gadu iesvētes jubilejas dievkalpojums, kurā piedalījās arī LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Līdz pat mūsdienām baznīca nav nedz paplašināta, nedz pārbūvēta, tikai ik pa laikam remontēta (1803., 1868., 1929., 1933.-1937. gadā), pēdējie 1997. — 2004. gadā.

Baznīcas iekārta raksturo savdabīgu procesu 18. gadsimta vidus baznīcu interjera mākslā — klasisko tendenču ieviešanu dienvidkatoliskā baroka altāra tipam. Interesantas ir Latvijā mazākās E. F. Valkera (E. F. Walker) firmas būvētās ērģeles (1898). Kaut arī ir nelielas, tās akustiski labi piepilda telpu, pateicoties vairākiem meistariski intonētiem reģistriem. 1934. gadā baznīcā atklāta piemiņas plāksne 43 Latvijas brīvības cīņās un Pirmajā pasaules karā kritušajiem Stendes draudzes dēliem. Baznīcā esošās ērģeles 1898. gadā būvējusi E. F. Valkera firma (Vācija), šīs ir mazākās firmas būvētās ērģeles Latvijā (lielākās - Rīgas Domā).

2015.gada 2.augustā Stendes luterāņu baznīcā bija piedzīvojams neikdienišķs notikums – tika iesvētīta 1903. gadā tapušās Jaņa Rozentāla altārgleznas „Kristus debesbraukšana" rekonstrukcija. Tās oriģināls no baznīcas tika izzagts 1984.gadā un tā arī netika atrasts. Šo darbu veica Latvijas Mākslas akadēmijas studentes Ieva Kampe un Sigita Lūse profesora un katedras vadītāja Andra Začesta vadībā. Tagad pēc vecām fotogrāfijā un vienīgā krāsainā diapozitīva rekonstruētā altārglezna skatāma visā savā godībā!

Baznīca ar kapliču, ērģeles, altāris, kancele un vēl 8 baznīcas priekšmeti ir valsts nozīmes arhitektūras un kultūras pieminekļi.

Draudze

Stendes draudzes pirmsākumi meklējami katoļu laikos: ir zināms, ka 1510. gadā pie Stendes-Sabiles ceļa atradusies katoļu kapela, kuru par luterisku dievnamu pārvērta reformācijas piekritējs Filips fon Brigens, 1528. gadā nopērkot Stendes muižas lēni. Kopš tā laika luterāņu draudze Stendē un tās apkārtnē darbojas bez pārtraukuma. 2003. gadā Stendes ev. lut. draudze nosvinēja 475 gadu pastāvēšanas jubilejas dievkalpojumu.

Pašlaik Stendes ev. lut. draudzē ir 65 draudzes locekļi.

Draudzes aktivitātes:

  • Katru piektdienu 18:30 (izņemot vasaras mēnešus) notiek Bībeles stundas un iesvētes mācība draudzes mācītāja vadībā;
  • pēc katra dievkalpojuma notiek sadraudzības pēcpusdiena pie tējas tases, kurā draudzes locekļi ar mācītāju pārrunā interesējošos jautājumus;
  • Katru svētdienu 13:00 (izņemot vasaras mēnešus) notiek Svētdienas skola, kuru vada Anda Kostanda, t.26171289 un Biruta Mertena


Draudzes mācītājs un priekšnieks: Elmārs Derzāvis t.26123544

Dievkalpojumi Stendes baznīcā notiek katru svētdienu 14.00.