Senioru klubs „Sarma"

Senioru kluba mājvieta ir Lībagu bibliotēka, tā nemainīga vadītāja ir bijusī bibliotēkas vadītāja Taiga Asis. Vislielākais palīgs darbā Taigai ir Īrisa Apše, Lībagu bibliotēkas vadītāja. Kopā tiek plānoti gan ikdienas pasākumi (talkas, sapulces), gan tālāki ceļojumi un lielāki pasākumi.

Telefons informācijai: Taiga 29951840, Īrisa 26755594, 63237869

Kluba „Sarma" dalībnieki ir ļoti aktīvi ceļotāji, tā pagājušajā gadā ir pabūts Ārlavas baznīcā, braukāts ar Ārlavas mazo bānīti, apciemots meistars Igurds Baņķis un redzētas vēl daudzas interesantas vietas. Šogad klubiņa dalībnieki viesojās Pūrē, Šokolādes muzejā. Senioru klubiņa dalībnieki kopā sanāk reizi mēnesī, par tikšanās reizi vienojoties atsevišķi.