Senioru klubs "Paparde" tika dibināts 2003.gadā pēc toreizējās Lībagu tautas nama vadītājas Jolantas Skujenieces iniciatīvas. Nosaukums "Paparde" klubiņa dalībnieki izvēlējās tāpēc, ka Dižstendes parks ir bagāts ar dažādu sugu paparžu audzēm. Šobrīd senioru klubu vada Elga Oļkoviča un Sarmīte Bērziņa.

Telefoni informācijai: Elga 26418418; Sarmīte 29825700.

Misija:

Dižstendes senioru kluba "Paparde" misija ir iesaistīt aktivitātēs seniorus un organizēt viņiem vietējos pasākumus, kā arī izbraukuma pasākumus.

Darbība:

Senioru kluba "Paparde" darbības uzdevums ir iesaistīt dažādās aktivitātēs seniorus, organizēt tikšanās ar draugiem - citiem senioru klubiem ("Sarma" no Spāres, "Irbenājs" no Pastendes, "Mežābele" no Talsiem, "Rudentiņš" no Stendes, "Rūķi" no Rojas, "Mārtiņroze" no Pūņām un "Labākie gadi" no Pūņām) un apmainīties pieredzē dažādās nodarbībās. Kā katru gadu visi tiek aicināti ciemos Ziemassvētku gaidīšanas laikā. 2013.gada nogalē tika svinēta kluba 10.dzimšanas diena uz kuru sabrauca ciemiņi gan no Talsu, gan kaimiņu novadiem.

Nodarbības notiek:

Seniora kluba "Paparde" dalībnieki sanāk vienu reizi mēnesī, otrajā mēneša otrdienā. Pirms pasākumiem par tikšanās reizēm dalībnieki vienojas atsevišķi.