PAGASTA INFRASTRUKTŪRA

Ūdenssaimniecība: apsaimnieko-SIA „Talsu Ūdens", e-pasts: info@talsuudens.lv; mājaslapa- www.talsuudens.lv

Kanalizācija: apsaimnieko-"Talsu ūdens"; ", e-pasts: info@talsuudens.lv; mājaslapa- www.talsuudens.lv

Pagasta ceļi:

A-ceļi: kopgarums=41,91km (5,17km – melnais; 36,74km – grants)

B-ceļi: kopgarums=44,59km (0,76km – melnais; 41,34km – grants; 2,49 – bez seguma)

C-ceļi: kopgarums=21,58km (0,76 – melnais; 19,75km – grants; 1,07km – bez seguma)

Kopā: 108,08km

Kapsētas:

Kadastra Nr.

Nosaukums

88720040153

88720080023

Ķīļu kapsēta

88720040153

Ozoliņu kapsēta

88720010006

Sukturu kapsēta

88720040153

88720170071

Kapsēta

Lībagu kapsēta

88720040153

88720190023

Kapsēta

Ratnieku kapsēta

8872 014 0023

Kapsēta

Bungu kapsēta

88720040153

88720080023

Ķīļu kapsēta