Lībagu pagasts robežojas ar Talsu un Stendes pilsētu, Strazdes, Ģibuļu, Laidzes, Laucienes, Virbu un Abavas pagastiem. 55% pagasta teritorijas aizņem meži, 33 % lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet 10,5 % – dabas parks „Talsu pauguraine" ar Ziemeļkurzemē augstāko virsotni – Kamparkalnu (174,8 m v.j.l.).

Lībagu pagastu šķērso vairākas satiksmes maģistrāles: autoceļi Rīga – Ventspils, Talsi – Kuldīga, Stende – Mērsrags un dzelzceļa līnija Rīga – Ventspils. No pagasta centra Mundigciema līdz Talsiem ir 4 km. Lībagu pagastā iedzīvotāju skaits ik gadus pieaug, taču pagasta teritorija nav vienmērīgi apdzīvota, jo vēsturiski veidojušies dažāda veida un lieluma ciemi.

Ciemi: lielciemi – Dižstende un Mundigciems; vidējciems – Lībagi; mazciemi Ābeļi, Aklaisciems,, Andumi, Birzmaļi, Bungciems, Dārznieki, Gailīšciems, Kalnmuiža, Mazstende, Purgalciems un Sukturi; skrajciemi Brancas, Buļnieki, Čumalas, Indrāni, Jukumi, Kampari, Kursakciems, Linejciems, Mariņi, Mežvidi, Putniņciems, Vīceži, Vecleiši.

Teritorija: 143,9km²

Iedzīvotāju skaits: 2039

Pagasta centrs: Mundigciems (pagasta pārvalde, Lībagu bibliotēka)