Biedrība „Lībadznieki"

Reģ. Nr.40008175184;

Adrese: „Tautas nams"- 1, Lībagi, Lībagu pagasts, Talsu novads;

Vadītāja Lauma Jaunpujēna, telefons 29484177

Lēmums par biedrības dibināšanu pieņemts 10.03.2011. gadā ar mērķi veicināt kultūrvēsturiskās Lībagu pagasta teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Biedrība aktīvi darbojas kultūras jomā. Ar „Lībadznieku" atbalstu, sadarbībā ar Lībagu brīvā laika pavadīšanas centru, tiek rīkoti gadskārtu ieražu svētki – ziemas un vasaras saulgrieži. Vasarā tā ir tradicionālā Jānu siera siešana, ziemā puzuru gatavošana un pelēko zirņu vārīšana. Notikuši daudzi un dažādi pasākumi arī atzīmējot Valsts svētkus un zīmīgus datumus – tie ir barikāžu atceres pasākumi, svinīgais pasākums 18.novembrī. Biedrības biedri un atbalstītāji piedalījušies Lībagu kapu, pagastmājas un Lībagu vecās skoliņas teritorijas sakopšanas talkās. Regulāri notiek arī dažādas izstādes – priekšautu un kaklasaišu izstāde, fotoizstāde par pagasta vēsturi.