Pagasta pārvalde

"Pagastmāja", Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV3258

Pārvaldes vadītāja: Lauma Jaunpujēna

Telefoni: 63237872, 29484177 e-pasts: lauma.jaunpujena@talsi.lv

Sekretāre: Saiva Āboliņa

Telefoni: 632 63237872, 27234040 e-pasts: libagi.parvalde@talsi.lv

Vecākā grāmatvede: Ieva Matisone

Telefons: 63237865, e-pasts: ieva.matisone@talsi.lv

Lībagu pagasta pārvaldes kasiere: Dace Puhevica

Telefons: 63254327,


Kapu teritorijas uzraugs Lībagu, Bungu, Ķīļu, Ozoliņu un Ratnieku kapos Imants Rimovičš

Telefons : 26246889

Kapu teritorijas uzraugs Sukturu kapos Astrīda Šaule

Telefons : 26387763