Biedrība „Dižstendes Magnolijas"

Reģ. Nr.50008108861,

Adrese: „Brūži", Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV 3258;

Vadītāja Ruta Stārostniece, telefons 26280763

Biedrība dibināta 2006.gadā ar mērķi veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskos procesos, piedaloties dažādās mērķprogrammās, attīstot partnerību ar vietējo un citām pašvaldībām.

Biedrība „Dižstendes Magnolijas" nomā telpas no pašvaldības, tajās iekārtots lietoto mantu apmaiņas punkts, tā ir vieta, kur regulāri tiekas vietējās dāmas un dalās savā pieredzē par daudziem un dažādiem jautājumiem. Tās ir gan tikšanās ar zāļu tēju zinātājām, gan tikšanās ar radošajiem novada ļaudīm, kā arī pašu rīkotie „vakarēšanas" pasākumi sveču gaismā