Lībagu pagasta tautas nams sākotnēji atradās Lībagos, bet kopš 1983. gada tas darbojās Dižstendē, Stendes muižas telpās. 2008. gada sākumā tas uzsāka savu darbu jaunās telpās, kas sākotnēji bija iecerētas kā Lībagu sākumskolas sporta zāle. 2009. gada aprīlī reorganizācijas procesā Lībagu tautas namu pārdēvēja par Lībagu brīvā laika pavadīšanas centru, tika apvienotas tautas nama un sporta dzīves organizēšanas funkcijas. Lībagu BLPC galvenais uzdevums ir saglabāt, attīstīt un pilnveidot kultūras un sporta dzīvi pagastā, nodrošināt kultūras un sporta pieejamību pagasta iedzīvotājiem.

Darbība:

Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs organizē kultūras un sporta pasākumus Lībagu pagastā. Pagasta iedzīvotājiem šeit tiek dotas iespējas intelektuālajai un fiziskajai attīstībai, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam. Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrā katrs var sevi pilnveidot un arī labi atpūsties. Tā kā Lībagu pagastā ir trīs lielciemi – Dižstende, Lībagi un Mundigciems, Lībagu brīvā laika pavadīšanas centrs organizē pasākumus katrā no šīm trim apdzīvotajām vietām.

Mundigciemā ir pieejama trenažieru telpa sporta nodarbībām pašvaldības mājā „Saulstari", bet gada siltajos mēnešos var izmantot sporta laukumu. Savukārt Lībagos interesenti var spēlēt zolīti.

Telpas tiek izīrētas pasākumiem.

Lībagu BLPC darbojas šādi amatiermākslas un interešu kolektīvi:

- Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra bērnu un jauniešu ansamblis „Prātnieki", vadītāja Valida Veidele

- Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra sieviešu vokālais ansamblis "Alba", vadītāja Dina Bičule

- Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra vīru vokālais ansamblis "Trubadūri", vadītāja Valida Veidele

- Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra senioru vokālais ansamblis "Kamenes", vadītāja Romuta Ozolniece

- Lībagu brīvā laika pavadīšanas centra līnijdeju grupa "Purple Sun", vadītājs Einars Maurers