Konkurss "Talsos iepogāts 2018" — augošs, kvadrātaina

Konkursa "Talsos iepogāts 2018", kurā piedalījās Lībagu BLPC bērnu ansambļi "Prātnieki" un "Okay"